Градинката при старата автогара в Дупница ще се превърне в паркинг. Намерението е заявено от кмета Първан Дангов в докладна записка до Общинския съвет и ще бъде разгледано на предстоящата сесия. То касае одобряване на частично изменение в Общия устройствен план на терена публична общинска собственост от зона за озеленяване в зона за обществено – обслужващи дейности.

Общата площ на имота е 3,3 декара, а паркингът ще заема площ от 732 кв.м. Целта е да се осигури възможност за реализиране на инвестиционно намерение - открит паркинг.

«Мотивите за предложението за частично изменение на действащия Общ устройствен план на община Дупница са обществено-икономически – изграждане на открит паркинг. Поради тенденцията на разрастване на жилищната зона с малка височина (Жм) и увеличаването на търговските части в централните градски части на град Дупница, както и пренасищането с жилищни сгради, се забелязва нуждата от изграждане на открити паркинги, с които да се покрият нуждите на местните жители и на посетителите на града. С настоящото предложение за изменение на Общия устройствен план на гр.Дупница се постига устойчиво развитие на средата», се посочва в докладната записка.

 

 

 

Dupnicanews.EU