Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

тел. 0701/50535 и 0701/50538

ДБТ ДУПНИЦА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за 20.05.2024г.

 

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –73 МЕСТА

4 заварчици Средно образование

2 бармани Средно образование

4 шивачи Средно,основно образование

4 работници,оранжерия/парник Средно образование

4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование

1 административен секретар Средно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

1 кредитен специалист Средно образование

2 шивачи/кетел машина

Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново

2 ръчници Средно и по-ниско образование

2 шивачи Средно и по-ниско образование

1 касиер/бензиностанция/ Средно образование

1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 заварчик Средно,основно образование

1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК

1 готвач Основно образование

2 помощник-готвач Основно образование

2 пакетировачи Основно образование

10 сортировачи Средно образование, обект гр. София

2 готвачи/скара Основно образование

1 касиер-продавач Средно образование

10 общи работници, бояджии Средно и по-носко образование, обекти в ЕС ;Италия

1 шофьор,доставчик на пици Средно образование, ТЕЛК

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование

1 образователен медиатор Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование

2 барман Основно образование

2 готвачи Средно образование

2 работници,кухня Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

5 шофьор,автобус Средно образование

3 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА

2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

1 барман Средно и по-ниско образование

4 сервитьори Средно и по-ниско образование

2 хигиенисти Средно и по-ниско образование

1 градинар Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 чистач/хигиенист Основно образование

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 технически сътрудник-заетост Средно образование

1 сервитьор-заетост Средно образование

1 готвач-заетост Средно образование

1 стажант-репортер-заетост Средно образование

1 специалист-заетост Средно образовани

2 общ работник,промишленост-заетост Без образование

1 чистач,производствени помещения Без образование

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”

1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница

1 барман обект гр. Дупница

1 помощник,готвач Средно образование

4 камериер/ка хотел обект гр. Дупница

2 работник,кухня обект гр. Дупница

1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница

2 продавач-консултант обект гр.Дупница

1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница

1 организатор,дейности обект гр. Дупница

1 чистач,хигиенист обект гр. Дупница

1 фактурист обект гр. Дупница

1 технически секретар обект гр. Дупница

3 общи работници обект общ. Бобов дол

2 търговски пълномощник обект гр. Дупница

1 продавач-консултант обект гр. Дупница

1 носач-товарач стоки обект гр. Дупница

1 фактурист обект гр. Дупница

1 работник.товаро-разтоварна дейност обект гр. Дупница

2 общи работници обект гр. Дупница

1 чистач/хигиенист обект гр. Дупница

1 асистент, офис обект гр. Дупница

2 пекар обект гр. Дупница

1 месач обект гр. Дупница

1 отчетник обект гр. Дупница

1 техник,озеленител обект гр. Дупница

1 помощник,готвач обект гр. Дупница

 

 

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил

1 инкасатор,плащания обект гр. Кюстендил

1 мияч,превозни средства/ръчно/ обект гр. Кюстендил

 

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас

Работни места обявени в други региони

3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство Никмар Кънстракшън ЕООД, гр. Петрич

3 технически ръководители Никмар Кънстракшън ЕООД, гр. Петрич

8 работник,строителството МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене

4 монтажник,електрооборудване МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене

1 технически ръководител,строителството МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене

2 шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона МЕГА ЕЛ ЕООД,обект гр. София, с. Казичене