Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

тел. 0701/50535 и 0701/50538

ДБТ ДУПНИЦА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за 17.06.2024г.

 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ

2 мениджър покупки/продажби Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –49 МЕСТА

1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 заварчик Средно, основно ПК "ЗАВАРЯВАНЕ"

1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 общ работник Средно образование, лица с ТЕЛК

1 касиер/бензиностанция/ Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 общи работници, бояджии Средно и по-ниско образование, обект в ЕС, Италия

1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование

2 пицари Средно и по-ниско образование

2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Средно и по-ниско образование

1 административен секретар Средно образование

1 деловодител,архивар

Средно образование

5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование

2 санитар Средно,основно образование

3 специалист,програми и проекти Средно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 обслужващ работник,промишлено производство Основно и по-ниско образование

2 общ работник Основно,начално образование

2 работник в строителството Средно образование

2 общ работник Средно и по-ниско образование

 

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 сервитьор Средно образование

2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование

2 Крояч, текстил Основно образование

2 Работник, спомагателни шивашки дейност Средно и по-ниско образование

1 камериер/ ка Основно образование

2 работник,кухня Средно,основно образование

1 Работник, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование

1 продавач,консултант Средно,основно образование

1 работник,кухня Средно,основно образование

 

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 40 МЕСТА

5 шофьор,автобус Средно образование

3 сервитьори Средно образование

1 помощник-готвач Основно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

5 заварчик Средно образование

5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо

5 шлосер-монтьор Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“

4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор

2 водач, мотокар Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 20 МЕСТА

2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

1 барман Средно и по-ниско образование

4 сервитьори Средно и по-ниско образование

2 хигиенисти Средно и по-ниско образование

1 градинар Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

1 помощник,готвач Средно образование

2 месачи Средно, основно ,обект Рилски манастир

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 обслужващ,бензиностанция/газостанция-заетост Средно образование

1 специалист-заетост Средно образовани

2 общ работник,промишленост-заетост Без образование

2 работник,бар-заетост обект гр. Сапарева баня

1 техничести сътрудник-заетост Средно образование

1 продавач-консултант- заетост Без изискване

 

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас