Младите хора между 15 и 29 години, живеещи в община Дупница, са 15 182 или 31,60% от населението. 10 567 от тях са между 20 и 24 години, 2 331 – между 15 и 19 години и 2 284 – между 25 и 29 години. Данните са към края на 2022г. и са представени в Общинския годишния план на младежта, който предстои Общинският съвет да разгледа на предстоящата си сесия на 27 януари.

За сравнение, през предходната 2021г. младежите в общината са били 6 884 или 14,12% от населението. В Дупница живеят общо 12 874 млади хора. От селата най-много са в Яхиново – 602, а в Блатино, Крайни дол, Кременик и Грамаде – нито един. Безработните младежи в общината са общо 133, като 79 са жени, а висшистите са 27. През миналата година 210 младежи са били наети на работа по национални и европейски програми за заетост.

 

 

Dupnicanews.EU