Конкурсът за отдаване под наем на столовата в ОУ “Неофит Рилски” е напълно опорочен, алармира директорът на дупнишкото училище Бистра Стойкова. Според нея процедурата е проведена в полза на “Ученическо хранене”, а фирмата на Весела Лефтерова, която е настоящият доставчик на храни за децата, е несправедливо игнорирарана. Игнориран е и интересът на децата, които се оказват заложник на “грижата” за общинското дружество за сметка на частното.

От първото, обаче, са недоволни и деца, и родители, които твърдят, че предоставяната от фирмата на Христо Пигов храна е некачествена, еднообразна, липсва всякаква поддръжка на училищната трапезария и е налице безстопанственост. “Уведомих общината, че поради недоволството на ученици и родители, ще сменя доставчика от новата учебна година. Проведох многократни разговори с Ценка Стоянова, Крум Милев и Костадин Костадинов, като те ме уверяваха, че няма проблем и че договорът с “Ученическо хранене” е прекратен. Така и не получих официален отговор, но с приемателно – предавателен протокол оборудването на столовата бе прехвърлено на училището. Обърнах се към фирмата на Лефтерова, защото нямаше друга фирма, лицензирана за хранене на учениците. Столовата буквално не можеше да се ползва поради лошите условия и досега ползваме други две зали, които сме пригодили за това. Въпреки упоритите ми настоявания, от общината не ми беше предоставен прекратения договор на Христо Пигов, за да може училището да се регистрира в Агенцията по безопасност на храните като обект за хранене. След това с решение на Общинския съвет бяха организирани конкурсите за отдаване на столовите под наем с уверението, че в конкурсните комисии ще бъдат включени директорите. Това, обаче, не се случи, а въпросът ми към кмета относно причината остана без отговор. Впоследствие ми беше показан акенкс към договора за наем на Христо Пигов с допълнително споразумение, в което столовата беше изключена, а то влиза в сила от датата на сключване на договор за наем”, обясни директорът Бистра Стойкова.

Тя смята, че проведеният конкурс е бил опорочен, тъй като срокът за подаване на документи за участие в него е удължен в полза на Пигов, без да има основание за това, а той е изплатил дълговете си към НАП и към доставчици, на стойност около 100 000 лева, благодарение на авансово плащане за услугата от няколко училищни директори, което е незаконосъобразно. Фирмата на Весела Лефтерова ще обжалва резултата, ако той е не е в нейна полза, но междувременно и Бистра Стойкова смята да реагира пред институциите. “10 години общината не предприе мерки спрямо наемателя, който не изпълнява договорното си задължение да полага грижи за помещението, а дори само това е основание за прекратяване договора с общинското дружество. В конкурса за отдаване под наем критерият с най-голяма тежест е не асортимента или цената на купона за хранене, а предложената наемна цена, което е в ущърб на децата като потребители на услугата. Няма да допуснем “Ученическо хранене” в училището, ще подадем сигнали за конфликт на интереси при избора на техен доставчик, както и за преведените авансово суми от училищни директори, с което се предрешават конкурсите. Питам, на кого е столовата – на децата или на общината? Няма да се откажем да защитаваме интереса на учениците”, заяви пред Dupnicanews.EU директорът на ОУ “Неофит Рилски” Бистра Стойкова.

“За мен е важно не коя е фирмата, а какво е качеството на предлаганата услуга. Нормално е директорите да избират доставчиците на храна и да не им се отнема контролът върху дейността. При сегашната ситуация кой ще контролира това? Конкурсните условия трябва да гарантират подобряване на услугата, независимо кой я изпълнява”, коментира председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов. На наше запитване, от ръководството на община Дупница отговориха, че ще вземат отношение по казуса, след като се запознаят с изявленията на Бистра Стойкова.

 

 

Dupnicanews.EU