До края на януари е срокът, в който спортните клубове могат да кандидатстват за субсидии от община Дупница, напомни председателят на Комисията по спорт, туризъм и младежки дейности Георги Георгиев. Отчетите за постигнати резултати през 2022г. и заявления за подпомагане се подават в деловодството на Общинския съвет.

Средствата ще се разпределят съгласно регламента на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове. Община Дупница все още не подготвя бюджет 2023 поради липсата на приет държавен бюджет, така че общата сума на субсидиите за спортните клубове не е ясна. Миналата година тя беше 100 000 лева, като целево подпомагане беше предвидено за ФК “Марек” - 180 000 лева и за ВК “Марек – Юнион Ивкони” - 30 000 лева. Според Наредбата субсидията се превежда 4 пъти годишно, но на практика плащанията са в зависимост от периода на активностите, предвидени в спортните календари на клубовете.

 

 

Dupnicanews.EU