1 455 000 лева приходи очаква община Дупница от сделки с имоти през 2023г. Прогнозната стойност е посочена в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която Общинският съвет предстои да приеме. Очакваните приходи от отдаване под наем са общо са 565 000 лева, като 250 000 лева от тях са от наеми на земеделски земи.

От продажба на имоти общинска собственост се очаква в хазната да постъпят 350 000 лева. За отдаване под наем са предвидени сградите на бившата Тютюнева промишленост на ул. “Яхинско шосе”, помещения в Старата поликлиника, в сградите на ул. “Николаевска”№17 и на “Напоителни системи”, в бившия Учителски институт, земеделски земи в землищата на всички села и др. Общинските недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти, ще бъдат допълвани в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост след одобряване на схема на поставяеми съоръжения на територията на Община Дупница и план-схема на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в Парк „Рила“ от Общинския съвет, уточняват в Програмата от кметския екип. За продажба се предлагат отново сградите на бившата Тютюнева промишленост, 28 апартамента от бившето Студентско общежитие до Общинската болница, имоти на ул. “Самоковско шосе”, “Комитска”, “Каваклия” и др.

 

 

Dupnicanews.EU