873-ма души или 4,5% от икономически активното население в община Дупница са безработни. Данните са от Бюрото по труда към края на декември, информира неговият директор Моника Николова - Лазарова. В община Бобов дол нивото на безработица е 4,2%, в Сапарева баня – 4,8%.

В Рила без работа са 7,3% от жителите, в Бобошево – 6,5% и в Кочериново – 6,9%. Новорегистрираните безработни са 343-ма, а работа са започнали 135 лица, от които 66 на първичен пазар на труда. Обявените свободни работни места са 91, повечето в сферата на услугите и търговията, ресторантьорството и хранителната промишленост, строителство, обувното и шивашко производство и производство на мебели. През месец декември 2022г. броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец (ноември) се е увеличил със 144 лица. Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. броя на регистрираните безработни е с 53 лица повече. Причината за лекото увеличение на броя на регистрираните безработни лица е приключване на сезонната заетост и приключване на заетост по програми съгласно Националния план за действие по заетостта за 2022 година. От общия брой регистрирани безработни лица, 474 са с основно и по-ниско образование или 32 % от общия брой. Регистрираните с висше образование са 181 търсещи работа лица. Преобладават жените, съответно 869 или 60% от общия брой регистрирани.

 

Dupnicanews.EU