Доставяне на вода на друг оператор е новата услуга, която ще извършва „В и К“ – Дупница. От нея засега ще се ползват „Кюстендилска вода“ и „Паничище“ ЕООД – Сапарева баня. Предложената от управителя Василка Бельовска цена е 36 стотинки за кубик вода към кюстендилския оператор и 21 стотинки към сапаревобанския. Цената включва отвеждане и пречистване на отпадни води и ще влезе в сила, след като предложението на управителя бъде прието от Общинския съвет, а впоследствие и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Чрез новата услуга, дупнишкото водно дружество ще доставя вода и на с. Усойка, което от години е на воден режим, а през лятото жителите му обявиха протести. В докладната си записка до местния парламент, инж. Бельовска уточнява, че водните количества ще бъдат предоставяни на други оператори след задоволяване нуждите на населението в община Дупница.

Изабелла Соколова