От днес в Дупница започва разпределянето на храни за социално слаби, от интервенционните запаси на Европейския съюз. Кампанията е организирана от Българския червен кръст. Хранителни продукти ще получат хората, които са били на енергийно подпомагане през миналия отоплителен сезон. Пункът се намира в стола на бившия Учителски институт и ще работи от 8,30 до 16,30ч. до 2 ноември. Помощта се получава срещу лична карта или от друго, нотариално упълномощено лице. От 10 до 12 ноември включително, ще се раздават помощите на бенефициентите, пропуснали да ги получат на 1 и 2 транш. В селата от община Дупница подпомагането става чрез кметовете и кметските наместници.

Изабелла Соколова