Община Дупница изпълнява проект “ПАРКОВЕ – опазване на територии чрез регионално познание и устойчивост", по програмата за трансгранично сътрудничество с Община Крива Паланка. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 894 829,46 евро, от които 836 598,18 евро са за Община Дупница и 58 231,28 евро за Община Крива Паланка. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Общата цел е да се изменят градските пейзажи в рамките на програмния период чрез съживяване на градските зони със зелени паркове и пространства, а също така да има постоянен мониторинг на околната среда. От страна на Община Дупница, проектът предвижда озеленяване на площи на територията в градска среда със засаждане на нови дървесни видове. Част от дейностите акцентират върху повишаването на уменията на служителите, които ще преминат обучение в специализирани области, като градинарство и анализ на данни, за да гарантират ефективност, поддръжка и мониторинг на градските паркове и зелени площи.

Към проекта е включено и внедряване на “зелен“ електронен кадастър, който ще подпомага устойчивия растеж, чрез проследяване на екологичните промени, предоставяне на данни за почвата и биоразнообразието. Той ще ръководи решенията за градско развитие, гарантирайки същността на зелените пространства и интегриране във всички бъдещи градски проекти. Освен това екологични групи и неправителствени организации могат да използват този кадастър за кампании за застъпничество и осведоменост, гарантирайки опазване и подобряване на зелените площи.

От страна на Община Крива Паланка, проектът предвижда изграждане на нов парк с повече зелени площи за отдих. Ще бъдат трансформирани безплодните площи в зелени оазиси, които отговарят на изискванията на общността.   Предвидено е изготвяне на триезичен наръчник за отглеждане на растения, който ще даде възможност на общностите да получат оптимални знания за грижа за растения, моделите на растеж и защита срещу потенциални заплахи. Както в Община Дупница, така и в Община Крива Паланка е включен зелен кадастър и табло за наблюдение на качеството на въздуха.

Крайната цел и за двете общини е да се подобри качеството на живот, чрез ефективно управление на околната среда. Повече зелени площи означава по-добър и по-здравословен начин на живот, информират от Община Дупница.

 

 

Dupnicanews.EU