Вече традиционно, дупнишкото ОУ “Христаки Павлович” се представя с най-лоши резултати не само в общината и областта, но и на национално ниво. То отново е в дъното на националната класация, в която са включени 1 722 основни училища в България, по резултати от изпитите по български език и математика след 7 клас. Училището заема 1 389-то място по БЕЛ със среден успех 26,32 и 1543-то с успех 17,82. На двата изпита са се явили 17 ученици.

Училището остава единственото сегрегирано в община Дупница, в което се обучават предимно деца с майчин език ромски. Директорът Гергана Рашева отказа коментар относно причините за катастрофалните резултати на завършващите.

Отличници по резултати са седмокласниците от ОУ “Евлоги Георгиев” в Дупница. Те са подредили училището си на 211-то място по български език с успех 66,07 и на 417-то място по математика. Изпитите са положили 53 ученици. Следващи по успех по БЕЛ са завършилите 7 клас в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”, което заема 334-то място, а по математика – 746-то. Седмокласниците от дупнишкото село Самораново са на 539-то място по български език и на 837-мо по математика.

ОУ “Св. Кирил и Методий” – Дупница заема 583-то място по БЕЛ и 619-то по математика сред 1 722-те училища в страната. ОУ “Неофит Рилски” е на 738-ма позиция по български език и литература и 813-то по математика. ОУ “Св. Климент Охридски” – Дупница се подрежда на 856-то място по резултати по БЕЛ и на 1 126-то по математика. На 893-та позиция по български език е училището в Яхиново, а по математика – на 1 101-во. От трите училища в селата с най-слаби резултати е основното училище в село Крайници. След изпита по БЕЛ то заема 950-то място в националната класация, а по математика – 1 182-ро.

 

 

Dupnicanews.EU