Кметът на дупнишкото село Бистрица Христо Христов е застрашен от отстраняване от длъжност заради търговска дейност. Сигнал до Общинската избирателна комисия е подаден от Милен Попов. В него се посочва, че Христов е вписан в Търговския регистър като едноличен търговец.

6 месеца след встъпването му в длъжност, той не е предприел никакви действия за прекратяване на дейността. ОИК ще извърши служебна справка в Агенция по вписванията. След това ще излезе с решение дали правомощията на кмета ще бъдат прекратени. По закон кметовете прекратяват търговска дейност до 1 месец след избирането им. За Dupnicanews. EU Христов заяви, че е имал действаща фирма, която е прехвърлил на друг собственик в едномесечен срок. За посочената в сигнала не е предприел действия, тъй като тя не работела реално повече от 10 години.

 

 

Dupnicanews.EU