Нов управител на Общинската болница ще избира на утрешната си сесия Общинският съвет в Дупница. Той ще ръководи лечебното заведение до провеждането на конкурс, но не по-дълго от 6 месеца. Докладната записка е входирана от председателя на ОбС Костадин Костадинов като извънредна. Поводът е овакантения пост от прокуриста Мария Жайгарова, чийто мандат изтича в края на месеца.

Възнаграждението на новия управител ще бъде отново 3 000 левамесечно. Ще започне процедура и по нов конкурс за управител на болницата. Той трябва да бъде лекар или икономист с поне 5 години стаж по специалността и да изготви управленска програма за 3-годишен период. По предложение на кмета, съветниците ще гласуват и възлагането на независим външен одит на ВиК – Дупница и Общинската болница.

 

 

Dupnicanews.EU