Работна среща по повод държавния план-прием за учебната 2024/2025 година се проведе в община Дупница. В нея участваха кметът Първан Дангов, зам.-кметът Валентина Караганова, директорите на средните училища, директорът на „Бюро по труда“ Моника Николова, както и представители на работодателските организации в града.

Работната среща бе с цел координиране на всички заинтересовани страни по отношение на дейностите в процеса на планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием и гарантиране, че учениците от община Дупница се насочват към специалности от професии и профили, които ще им позволят ефективно да се реализират на пазара на труда. Решенията, които бяха взети след обсъжданията са община Дупница да подкрепи планирания държавен план-прием за учебната 2024/2025 година, предложен от директорите на средните училища и да подаде писмено становище към Регионално управление на образованието – Кюстендил. Също така се реши да се организират срещи между учениците и работодателите, които да се състоят в предприятията, за да могат учениците да добият ясна представа за реалната работна среда. Ще бъдат организирани родителски срещи, на които да присъстват представители на общинското ръководство, за да се обсъдят актуалните проблеми при завършващите основен етап на обучение.

 

 

Dupnicanews.EU