Подкрепяме поемането на временни безлихвени заеми от общината, защото те представляват мостово финансиране и се възстановяват след приключването на проектите”, заявиха общинските съветници от “Народен съюз”  в Дупница д-р Лорета Николова и Светозар Тричков

по повод утрешната сесия. Те ще гласуват “за” кредитите за разплащания по изпълнявани в момента проекти – за опазване на екосистемата в селските райони (съвместен със сръбската община Бела паланка, за довършване ремонта на къщата музей на Марек и социалния проект “Алтернатива за детско развитие”. Двамата съветници ще подкрепят и искания кредит от 3,8 милиона лева от фонд ФЛАГ, защото според тях това е единственият вариант за осигуряване на голям финансов ресурс, който не нарушава финансовата дисциплина на общината, включваща изискването дългът да не надвишава 15% от собствените й приходи. Средствата ще се използват за изграждане на инсталации за предварително третиране и за компостиране на битови отпадъци в строящото се Регионално депо край Джерман.

 

 

Dupnicanews.EU