Да мислят преди всичко за интересите на избирателите, призова колегите си от Общинския съвет председателят на Икономическата комисия Емил Гущеров. Повод за призива е предстоящото приемане на решения за поемане на временни безлихвени заеми

от община Дупница по 4 проекта, изпълнявани в момента. Той акцентира върху искането за кредит от 3,8 милиона лева за изграждането на инсталации за предварително третиране и компостиране на отпадъци в бъдещото Регионално депо край село Джерман, по което вече се работи. Необходим е безлихвен заем от 416 000 лева за авансово финансиране на плащания по проект за опазване на екосистемата в селските райони, изпълняван съвместно със сръбската община Бела паланка. 380 000 лева са нужни за плащания по проекта “Алтернатива за детско развитие” и 310 000 лева за довършване ремонта на бивщата къща музей на Станке Димитров. На заседанието на Икономическата комисия експерти от общината са обяснили подробно ползите от мостовото финансиране, средствата от което ще бъдат възстановени след приключване на проектите. На заседанието снощи са присъствали представители на Инициативния комитет в Яхиново, по повод включената за сесията в петък докладна записка за преотреждане на терен в Стопанския двор на селото за построяване на автосервиз и склад за нехранителни стоки. Хората са споделили, че на насрочената среща с инвеститорите техният представител се е държал арогантно и не е приел предложените варианти за компромис, удачен както за населението, което има притеснения за околната среда и здравето, така и за семейство Божкови. Докладната записка, която се очертава като акцент за следващата сесия, обаче не е била включена в дневния ред на заседанието на Икономическата комисия, което според Гущеров буди въпроси. “Когато нещо е заченато в тъмнина, то не е добро”, каза още той и допълни, че явно има хора, които държат тази докладна записка да се приеме без гаранции за здравето на хората и чистотата на природата.

 

 

Dupnicanews.EU