Против годишната програма на читалищата гласува на днешната сесия председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. Той беше единственият с отрицателен вот, а трима съветници се въздържаха. Темата предизвика за пореден път критики от страна на председателя.

По случай 25 ноември, обявен от ООН за международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, НИЕ – организациите от Алианс за защита от насилие основано на пола призоваваме властимащите, власттърсещите и цялата общественост в България да обединим усилията си за преодоляване на пречките пред достъпа до правосъдие и безнаказаността на насилието над жените и момичетата.

Със 7 000 евро е санкционирана община Дупница по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония 2014-2020г. Санкцията е обжалвана от общината пред Кюстендилския административен съд. Проектът е за опазване на сградата на Старата околийска къща в Дупница и изграждане на допълнителни помещения за осигуряване на нейната дейност като културен институт със складова, лабораторна и изложбена зала, създаване на виртуален музей и др. Със заповед на кмета бил назначен екип от три лица – координатор, строителен експерт и финансов експерт.

   СДРУЖЕНИЕ ”ЗНАНИЕ, УСПЕХ, ПРОМЯНА” – град Дупница, клон Благоевград, от близо двадесет години работи по темата домашно насилие. В момента Сдружението работи по проект Своевременно предоставяне на услуги за пострадали и извършители на домашно насилие в област Благоевград и област Кюстендил“, финансиран от Министерство на правосъдието на Република България за периода от 15.08.2022г. до 15.12.2022г.