Ново общинско предприятие ще поеме грижата за озеленяването и поддържането на териториите за обществено ползване в Дупница. До момента дейността се изпълняваше от пернишката фирма “Флорс”, чийто договор с общината изтича в края на месеца. “Целта е икономия на средства и оптимизиране на работата”, обясни намерението кметът Атанас Янев. Учредяването на новата структура ще бъде обсъдено на предстоящата сесия на Общинския съвет, който ще приеме и Правилник за организацията и дейността й.


Предприятието ще отговаря за управлението на зелената система, контрола върху спазването на нормативната уредба, почистването на речни корита, поддържането на градинки и паркови пространства. “Предложението е свързано с факта, че общината ще кандидатства с малки проекти, касаещи решаването на проблеми, свързани с опазването на околната среда и чистотата. По този начин ще се осъществи интегрирано управление на териториите за обществено ползване, както и поддържане на създадените и изграждане на нови”, подчертава в докладаната си записка до местния парламент кметът Атанас Янев. Новата общинска фирма ще наеме на работа 15 служители, със средна работна заплата 450,80лв.

Изабелла Соколова