130 дупничани са кандидатствали до момента за преброители. Крайният срок за подаване на заявления е до 10 декември. Очаква се да бъдат назначени общо около 300 преброители, за общината, съобщи секретарят на кметството Валентина Филипова, която е и председател на преброителната комисия. След като бъдат одобрени, кандидатите ще преминат на обучение и ще подпишат договори с директора на териториалното статистическо звено. Във връзка с организацията на преброяването, в момента се извършва актуализация на адресите, която ще продължи до края на ноември. В края на седмицата предстои среща на общинската преброителна комисия с кметовете на селата, на която ще бъдат дадени разяснения за провеждането на националното преброяване в началото на следващата година, добави Филипова.

Изабелла Соколова