Лимитът за направления принуди дупнишките общопрактикуващи лекари да въведат в практиката си уникален документ, с който изпращат пациенти за преглед “на вересия”. Разпечатаното на личните принтери писмо е под формата на молба, с която подписаният лекар моли своя колега да прегледа изпратения пациент. В него е посочен и конкретен срок, в който ще бъде представено направление, тъй като лимитът към момента е изчерпан. Джипитата имат право на около 190 направления за консултация със специалист в рамките на три месеца и около 300 за изследвания. Точната цифра зависи от броя на регистрираните пациенти. Няколко от дупнишките общопрактикуващи лекари са глобени от Здравната каса, със суми от 80 до 300 лева за превишени лимити. “Мярката с налагане на парични санкции е неприемлива и често води до конфликти между нас и пациентите”, коментира ситуацията д-р Калин Петров. Хората често недоволствали, тъй като въпреки че са здравноосигурени, се случва да плащат за консултация със специалист или за изследване, особено ако това се наложи след средата на месеца. “Ние не можем да предвидим кога и колко пациенти ще имат нужда от направления или да изземваме функциите на невролози, офталмолози, кожни лекари и други специалисти. В нашата дейност икономическото прогнозиране на разходите невинаги е възможно, по-важна е медицинската целесъобразност”, каза още д-р Петров.

Изабелла Соколова