185 713 лева печалба за 2023г. отчита управителят на ГУМ – Дупница Цветанка Вуковска. Общинското дружество традиционно остава в стабилно финансово състояние, а печалбата е с близо 40 000 лева над тази от предходната година.

Добрият финансов резултат на магазина се дължи на отдадените под наем големи площи за самостоятелни магазини, на строгата финансова дисциплина и мениджърски подход, както и на приходите от фотоволтаичната централа, разположена на покрива на сградата. Общо приходите от оперативна дейност са 604 308 лева. Разходите са миналата година са общо 390 546 лева, като в сравнение с предходната 2022г. са намелени с близо 140 000 лева. За суровини и материали са изразходвани 118 436 лева, а за външни услуги – 88 566 лева. Годишният отчет на ГУМ – Дупница за 2023г. ще бъде разгледан от Общинския съвет на предстоящата сесия, насрочена за 30 май.

 

 

Dupnicanews.EU