Само един кандидат участва в конкурса за началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Дупница. Това е Илияна Махалкова, която е одобрена по документи и допусната до втория етап – решаване на тест. Недопуснати кандидати няма.

Тестът ще съдържа 20 въпроса, като максималната оценка е 5 или 100 точки. Минималният резултат за успешно издържан тест е оценка 4 или 80 точки. Същата е минималната оценка и за интервюто. Ако Михалкова бъде одобрена, тя ще поеме поста на досегашния началник МДТ Георги Георгиев, който наскоро го освободи. Заемащият длъжността е държавен служител, а изискванията са за висше образование по технически или стопански науки, степен бакалавър и поне 3 години професионален опит.

 

 

Dupnicanews.EU