Нова наредба ще регламентира дейността на клубовете за хора в пенсионна възраст и за хора в увреждания в община Дупница. Предложението е на кмета Първан Дангов и предстои да бъде внесено за обсъждане в Общинския съвет. “На територията на Община Дупница клубовете на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания функционират, като форма на социална услуга - местна дейност.

Ефективното, целесъобразно и законосъобразно използване на предоставените клубни бази, обосновава необходимостта да се приеме Наредба, регламентираща организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания”, посочва в проекта за наредба кметът Дангов. Клубовете трябва да са достъпни за всички пенсионери и хора с увреждания без ограничения на възрастта, като ще участват заедно в социални, здравни и културни дейности. Те ще се откриват с решение на Общинския съвет във всяко населено място от общината и във всеки квартал при минимум 50 желаещи в града и 25 в селата. По преценка на кмета на община Дупница може да се назначават технически организатори. Разходите по поддръжката на клубовете – осветление, отопление и вода са за сметка на общинския бюджет, съобразно утвърдени от кмета на общината лимити, се посочва още в проекта за наредба.

 

Dupnicanews.EU