Уважаеми жители на община Дупница,

Великден е символ на победата на доброто над злото, на вярата, която ни дава сили в изпитанията и тежките моменти. Тази вяра и християнските добродетели трябва да предадем на децата си, за да е пълен с добрина и надежда светът.

На този светъл празник ви пожелавам огънят в душите ви никога да не угасва!

Да сте здрави, усмихнати и вдъхновени за добри дела!


Първан Дангов

Кмет на община Дупница