Изявление по повод състоянието на Общинската болница в Дупница и “политическите намеси” в управлението й разпространи в социалната мрежа временно изпълняващият длъжността управител д-р Стефан Николов. Публикуваме го без редакторска намеса.

   В качеството си на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, град Дупница, по повод продължаващото публично представяне на невярна информация относно състоянието на лечебното заведение, кадровия му потенциал, политическите намеси и професионалната ми квалификация да изпълнявам длъжността си, моля да имате предвид следното:

- Към датата на настоящото изявление, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД е в стабилно финансово състояние, като не са налице никакви обстоятелства, които да застрашават финансовата обезпеченост на лечебното заведение и нормалното му функциониране.

За периода от встъпването ми в длъжност до момента, болницата реализира ежемесечна печалба, позволяваща изплащането на ДМС на служителите. Въпреки това, един от основните ми приоритети остава запазването на финансовата стабилност на дружеството;

- МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД е изцяло кадрово обезпечена, като изцяло неверни са твърденията, че в болницата няма нови назначения, както и че са налице извършени уволнения на лекари, медицински сестри, санитари и други.

Тук е мястото да се посочи, че изнесената вчера /25.04.2024 г./ от Кмета на Община Дупница по време на сесия на Общински съвет Дупница информация, че Главната медицинска сестра на болницата е уволнена, е изцяло невярна, като са налице и съответните документи, установяващи това обстоятелство.

- Категорично неверни са и внушенията, че ръководството на МБАЛ предприема действия по ликвидация на отделението по „Хирургия.“ Последното е изцяло кадрово обезпечено и функционира нормално. По отношение на това отделение следва да се посочи, че все още очакваме от Община Дупница болнични легла, които се съхраняват в склад на общината, вместо да бъдат предоставени на пациентите ни, макар да са предназначени именно за тях;

- В качеството ми на Управител на лечебното заведение, никога и по никакъв повод не съм вземал решения по политически подбуди, нито съм допускал политически изявени лица да оказват натиск за вземане на едно или друго решение, касаещо болницата. Винаги съм споделял разбирането, че политиката няма място в здравеопазването, освен в случаите, в които политически решения осигуряват по-високо ниво на медицинска експертиза или осигуряват възможност за по-добра профилактика на социално значимите заболявания. Отделно от това, за правилното функциониране на лечебното заведение е задължително наличието на добра комуникация с органите на местно самоуправление.;

- Не на последно място и отново по повод изявленията на Кмета на Община Дупница на вчерашната сесия на Общински съвет Дупница, подчертавам, че разполагам с необходимата квалификация да упражнявам правомощията си, като това обстоятелство е видно от представените от мен документи за участие в преходния конкурс за избор на Управител на МБАЛ;

- На последно място желая да посоча, че напълно умишлено не коментирам изявленията на г-н Росен Тимчев. Това е така, тъй като не желая да участвам в „политически игри“ и провокации, както и да коментирам поведението и клеветите на лице, осъдено за престъпления от общ характер, с които е нанесло вреди именно на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД през времето, през което същото това лице е било управител на лечебното заведение.

В заключение – всички граждани на Община Дупница могат да бъдат спокойни по отношение на нормалното функциониране на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД.

Апелирам да не се поддавате на внушения, провокации и откровени манипулации, целящи дискредитирането на лечебното заведение и неговите управителни органи.

Бъдете здрави!

С уважение Д-р Стефан Николов