Община Дупница обяви процедура по подбор на персонал за предоставяне на мобилни здравно - интегрирани социални услуги по проект “Грижа в дома”. Длъжността е домашен помощник, а свободните бройки са 5. Персоналът се назначава на трудови договори, като спазва стриктно всички нормативни документи, регламентиращи дейността за предоставяне на услугата, така че да изпълнява заложените в проекта дейности, с месторабота “Център грижа в дома”, находящ се в ж.к.”Дупница”, бл. № 8А. Работата е на трудов договор със срок 6 месеца, работното време – 8 часа.

 

 

Dupnicanews.EU