Обществена поръчка за физическа охрана на общински обекти обяви община Дупница. Стойността й е 560 700 лева без ДДС или 672 840 с ДДС, а срокът – 12 месеца. Средствата са от общинския бюджет. Поръчката е с пряко договаряне, като покани са изпратени до три фирми от Пловдив. Необходими са 25 охранители, които ще пазят 9 общински обекта.

Това са Градската градина (двама души, дневна охрана), парк “Рила” (четирима, денонощна охрана), автогара (двама, нощна охрана), гробищен парк (четирима, денонощна охрана), склад и приют за безстопанствени кучета (двама, нощна охрана), склад и серзивна база “Злево” (четирима, денонощна охрана), общинско депо за неопасни отпадъци (четирима души, денонощна охрана), административна сграда на община Дупница (един, дневна охрана), компостираща инсталация за отпадъци (двама, нощтна охрана). Икономически най-изгодната оферта ще се определи по критерий най-ниска цена. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 21 март.

 

 

Dupnicanews.EU