Ще настоявам и ще контролирам стриктно дали 141 149 лева от сделката между Община Дупница и фирмата с фотоволтаичната централа при Крайници ще се насочат към селото, както е заложено в закона”, заяви председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов след вчерашната сесия на Общинския съвет.

Той ще предложи на местната управа средствата да се използват за проектиране на цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа в село Крайници. На последното си заседание Общинският съвет разреши възмездното право на строеж на фирмата, собственик на фотоволтаичната централа, върху два имота в землището на селото за срок от 30 години. Първият терен е в местността Джелекар с площ 115 декара, а данъчната оценка на правото на строеж е 175 700 лева. Вторият терен е с площ 194 декара в местността Тренчов егрек, с данъчна оценка на правото на строеж 295 132 лева. И в двата имота категорията на земята при неполивни условия е десета.

 

 

Dupnicanews.EU