Гости от Норвегия посрещна днес ОУ “Христо Ботев” в дупнишкото село Крайници. Двама педагози от град Трондхайм участваха в обучение по метода Хакатон, като заключителна част от съвместен проект на училищата в Крайници, СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” и ПГ “Христо Ботев”. Визитата е в отговор на посещение за обмяна на опит от местни учители в Норвегия. Те са партньори по проект “Училище без отпадъци”, свързан с екологичното възпитание на децата и насочване на вниманието им към грижа за природата.

Учителите в Крайници са показали на гостите училищната оранжерия, с която основно са ангажирани учениците от клуб “Еко любител”, но в работата се включват и останалите възпитаници на ОУ “Христо Ботев”. Заедно с преподавателите Красимира Бегова, Мая Динева и Петър Даскалов, които са част от екипа на екологичния проект, децата отглеждат екологично чисти зеленчуци, като марули, репички, лук, използвани от тях с голямо желание за приготвяне на закуски, сандвичи и др. Във фоайето на училището е подредена и фотоизложба, представяща творбите на учениците по темата “Моето семейство рециклира”. В края на проекта предстои посещение на завод за рециклиране на отпадъци в Нови искър.

 

Dupnicanews.EU