Поредна глоба, този път от 210 000 лева, потвърди Районният съд в Дупница за ТЕЦ “Бобов дол”. Санкцията е наложена от РИОСВ – София след сигнал и извършена проверка на 21 февруари 2023г. Екоинспекторите установили на място изпускане на газови емисии от изпускащи устройства 2 и 4 с бял цвят, а от 1 - емисии с жълто-кафяв цвят.

Проверката на производствената площадка и справката от информационната система констатирала още,че в централата се експлоатират енергийни котли /ЕК/ 1 и 3 , а ЕК 2 не работи. В дневника нямало вписани преходни режими на работа на инсталацията, не са били извършвани превключвания на ЕК 1, 2 и 3 и нямало вписана авария на пречиствателните съоръжения. Сяроочистващите инсталации 2 и 2 били в нормален режим на работа. При определяне размера на санкцията, наказващия орган е съобразил всички изисквания на чл.27 ЗАНН, като е взел предвид, както характера на засегнатите обществени отношения с това нарушение, касаещи здравето на населението, така и обстоятелството, че дружеството многократно е санкционирано за неизпълнение на условията по комплексното разрешително и е наложил размер, съответстващ на вида и тежестта на нарушението”, пише в решението на съдия Ели Скоклева, като потвърждава законносъобрадността на наказателното постановление, издадено от РИОСВ.

 

 

Dupnicanews.EU