Нов временен управител на Общинската болница ще бъде избран на извънредна сесия на 6 февруари, съобщи председателят на местния парламент в Дупница Костадин Костадинов. Дневният ред на заседанието е само с една точка – отмяна на част от решението за избирането на д-р Крум Бонев за изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс. Той е подал заявление в ОбС, с което изрично отказва да се впише като управител в Агенция по вписванията, Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел.

Причината е конфликт на интереси при едновременното заемане на два ръководни поста на структури със сходна дейност. За заемането на длъжността управител до провеждането на конкурс ще бъде предложен нов кандидат. “Съжалявам за създалата се ситуация и искам да уверя и да успокоя работещите в Общинската болница, че тя ще бъде преодоляна своевременно и по оптималния за лечебното заведение начин. В понеделник ще се проведе Съвет на завеждащите отделения в болницата, на която колективът ще обсъди възможни нови кандидатури и се надявам да излъчат достоен кандидат”, допълни председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов.

 

 

Dupnicanews.EU