Момчета V-VII клас:

I-во място  ОУ "Евлоги Георгиев", гр. Дупница
II-ро място ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница


Момичета V-VII клас:

I-во място ОУ "Евлоги Георгиев“, гр. Дупница
II-ро място ОУ "Неофит Рилски" , гр. Дупница
III-то място СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница
IV-то място ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, гр. Дупница

Юноши VIII-X клас:


I-во място ПГ "Христо Ботев“, гр. Дупница
II-ро място ПГ "Акад. П.Корольов", гр. Дупница
III-то място СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница

IV-то място ПГОСУ, гр. Дупница
V-то място ПГХВХТ, гр. Дупница

 

Девойки VIII-X клас:

I-во място СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница

II-ро място ПГ "Христо Ботев“, гр. Дупница

III-то място ПГОСУ, гр. Дупница

IV-то място ПГХВХТ, гр. Дупница


Юноши XI-XII клас:

I-во място ПГ "Христо Ботев“, гр. Дупница

II-ро място ПГОСУ, гр. Дупница

III-то място СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница

IV-то място ПГХВХТ, гр. Дупница

 

Девойки XI-XII клас:

I-во място ПГ "Христо Ботев“, гр. Дупница

II-ро място СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница

III-то място ПГОСУ, гр. Дупница

IV-то място ПГХВХТ, гр. Дупница