Новите управляващи на Дупница ще поемат официално властта на 9 ноември. От 11часа ще се проведе първото заседание на новия Общински съвет, свикано със заповед на областния управител на Кюстендил Александър Пандурски. Председателят на Общинската избирателна комисия ще връчи удостоверенията на новоизбрания кмет на община Дупница,

кметове на кметства и общински съветници, които ще положат клетва. Първата сесия ще се ръководи от най-възрастния избран общински съветник. Ще се проведе процедура по избор на председател на Общинския съвет и ще се избере временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

 

Dupnicanews.EU