Във връзка с получено писмо от Министъра на вътрешните работи, от община Дупница информират: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (ГДПБЗНМВР) е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен информационен сайт vvww.bg-alert.bg;,

където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др. С оглед на гореизложеното уведомяваме, че предстоящите тестове ще бъдат проведени на 22.11.2023 г. от 12:00 до 12:30 ч. за области Кюстендил, Благоевград, Перник, София и Софийска област и на 29.11.2023 г. от 12:00 до 12:30 ч. (Национален тест). Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано в посочените региони на съответните дати, се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

 

 

Dupnicanews.EU