Забранява се продажбата, сервирането и употребата на алкохол в община Дупница заради предстоящия втори тур на местните избори. Заповедта е на вр. и. д. кмет Олга Китанова и е в сила за времето от 20ч. на 4 ноември ( събота ) до 8 ч. на 6 ноември ( понеделник ). Тя важи за магазини и заведения за обществено хранене. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни или обредни ритуали (сватби, кръщенета и др.), както и за продажбата на спиртни напитки на едро. За контрола по изпълнението на заповедта и налагане санкции на нарушителите отговарят началникът на РУП – Дупница, кметовете и кметските наместници.

 

 

Dupnicanews.EU