Информационна среща за стартиране и популяризиране на проект „Започвам работа“ организира Бюрото по труда в Дупница. Той цели интеграция на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Продължителността му е до 31.12.2026 г., а общият бюджет – 34 милиона лева. Целева група са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години,

които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от КСО, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на ЗНЗ и не са във формално образование или обучение. Целта на проекта е мотивиране за активно поведение на пазара на труда икономически неактивните лица, на възраст от 16 до 65 години. “Предвиждат се дейности като идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивните лица, обучение на „активатори“ от местните общности, организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи, създаване на клубове за активиране, провеждане на ателиета за търсене на работа, организиране на трудови борси и др. Ще се търси и контакт с работодатели, предлагащи сводобни позиции”, съобщи директорът на Бюрото по труда в Дупница Моника Николова – Лазарова. Информационната среща ще се състои на 23 март от 11ч. в Дома на техниката в Дупница.

 

 

Dupnicanews.EU