Искане за отпускане на 2 015 000 лв. е отправила община Дупница към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катестрофи към МВР, за укрепване брега на р. Бистрица в участък от ул. “Христо Ботев”, съобщи зам.-кметът Даниела Ушатова. Средствата са нужни за решаване на дългогодишен проблем, при който поради свличане на земни маси и подкопаване на брега, част от къщите край реката са напукани. Успоредно от кметството смятат да кандидатстват с проект по оперативна програма “Регионално развитие”, схема “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. Дейностите са насочени към борба с ерозията и превенция на наводненията. Максимално допустимата стйност на проектното предложение е 1 052 000 лв., но дори и да бъде одобрено, за генерално разрешаване на проблема, са необходими допълнителни средства, посочи Даниела Ушатова. До 500 000 лв. пък може да получи община Дупница ако бъле разписан проектът за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие, с който се кандидатства също по оперативна програма “Регионално развитие”. Част от предвижданите от него дейности са разработване на устройствен план на Дупница, проектиране, провеждане на публични обсъждания и общи събрания на населението. Наличието на плана се очаква да стане задължително от 2014 до 2020 г., за извършаване на определени дейности и инвестиции, обясни Даниела Ушатова.

Димитринка Симеонова