Голяма част от изпълнителните дела, заведени от „В и К“ - Дупница, са срещу покойници, съобщи председателят на Районния съд Ели Скоклева. "Въпреки че заповедните производства обикновено приключват в кратки срокове, едва след като издирим гражданите, за да им бъдат връчени книжата по делото, става ясно, че много от тях са починали преди 3-4 години", обясни  съдия Скоклева. Цялата процедура обаче отнема няколко месеца на съда, ангажират се съдебни състави и администрация, а след края на процесите няма никакъв резултат. Според председателя на съда недоразуменията се дължат на факта, че водното дружество не поддържа прецизно регистъра на абонататите си. При много от изпълнителните дела срещу длъжници, впоследствие гражданите имат възражения, а фирмите трябва да заведат дела от общ характер, за да докажат натрупаната неплатена сума. Завеждат се и искове за по 18-20 лева за непокрита сметка, въпреки че минималната държавна съдебна такса е 25 лева. Въпреки това дружествата предприемат и тази стъпка, за да приучат клиентите си към коректно спазване на общите условия, коментира съдия Скоклева.

Изабелла Соколова