Около 30 искания от полицията за проследяване на телефонни разговори са постъпили до момента в Районен съд – Дупница. Исканията за разрешение се адресират до председателя на съда от април, когато влязоха в сила измененията в Закона за електронните съобщения, позволяващи следене на трафични данни при тежки и компютърни престъпления. “Почти всички са свързани с разкриването на кражби на мобилни телефони, като най-често извършителите са непълнолетни лица”, обясни административният ръководител на съда Ели Скоклева. Данните се предоставят от мобилните оператори, които са длъжни да ги съхраняват за последните 6 месеца. Не повече от 5 са отказите от страна на съдия Скоклева за разрешение. Те са били провокирани от неспазени реквизити на искането, както ясна мотивация и очаквания. Досега все още в съда не са постъпвали искания за проследяване на трафични данни от интернет.

Изабелла Скоклева