Едва шестима работодатели са подали заявления да наемат работници по обявените от Агенцията по заетостта насърчителни мерки, съобщи директорът на Бюрото по труда Роза Тошева. Въпреки, че крайният срок за подаване на документи изтича утре, интересът досега е минимален, включително за наемане на работа на безработни лица на непълно работно време. Общо седем са действащите насърчителни мерки. По пет от тях държавата плаща, както работните заплати, така и осигурителните вноски на наетите безработни, а по две внася само осигуровките. За територията на Бюро по труда-Дупница, най-много средства – 14 504 лв. са предвидени са назначаване на работа на безработни с трайни увреждания, включително военноинвалиди.

Димитринка Симеонова