На 12 юли /петък/ от 11.00 часа, Община Дупница кани всички заинтересовани лица - председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради, медии и др., на разяснителна среща относно "Предоставяне на средства чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Срещата ще се състои в партерната зала на Община Дупница, пл. „Свобода“ № 1.

 

 

Dupnicanews.EU