Нов паркинг до “Лидл” ще е от полза и за общината, и за магазина. От една страна търговският обект ще разшири капацитета си, от друга – една пустееща и абсолютно неизползваема в момента площ ще се облагороди. Още повече ще са ползите, ако инвеститорът се ангажира да изгради подпорна стена на реката и коритото добие вид като участъка до хотела в центъра”, коментира общинският съветник от “Народен съюз” – Дупница Ася Давкова.

Докладната записка за промяна в предназначението на общинския терен с площ от 732 кв.м., чрез преобразуване в ОУП от зона за озеленяване в зона за обществено обслужване, е входирана като извънредна за предстоящата в четвъртък сесия на ОбС. При третия опит предложението за обособяване на допълнителен паркинг при хипермаркета да бъде прието от съветниците, мотивите са допълнени: “Поради тенденцията на разрастване на жилищната зона с малка височина и увеличаването на търговските части в централните градски части на град Дупница, както и пренасищането с жилищни сгради, се забелязва нуждата от изграждане на открити паркинги, с които да се покрият нуждите на местните жители, на посетителите на града и на търговските обекти в тази зона, които са в непосредствена близост”.

Общинският съветник от “Народен съюз” Ася Давкова, която е секретар на комисията по ТСУ, обърна внимание и на докладна записка за възстановяване правото на собственост върху земеделски имот от 2,4 декара в землището на село Самораново, в местността “Кръски ливади”. Заявлението е изготвено от Поземлената комисия, която е установила границите на имота и не е констатирала несъответствия между скицата и признатото право на възстановяване. В същото време е установено, че въпросният имот попада в част от общинския терен, предоставен на ЕНЕРГО – ПРО, които вече проектират ПАВЕЦ към ВЕЦ – Самораново, приемана като една от най-мащабните инвестиции на територията на общината. “Проблемът с дублирането на имотите би могъл да обезсмисли проектирането и да попречи за реализирането в срок на инвестиционното намерение. Възможен е вариант и за обезщетение на собствениците на реституционния имот с друг терен, но това ще бъде обсъдено в Общинския съвет”, каза още общинският съветник Ася Давкова.

 

Dupnicanews.EU