Отстраненият от длъжност кмет на дупнишкото село Бистрица Христо Христов запазва поста си. Решението е на Кюстендилския административен съд. С него се обявява за нищожно решението на ОИК – Дупница от 31 май.

Тогава пълномощията на Христов бяха прекратени предсрочно заради активна регистрация като едноличен търговец. Кюстендилските магистрати са отменили решението, тъй като е нарушено изискването за мнозинство при взимането му. За него са гласували 7 от 11-те членове на комисията, а 4 са били против. Според изискванията на закона, гласуващите “за” е трябвало да бъдат 8. Преписката е изпратена до ОИК – Дупница за ново произнасяне при съобразяване с решението на Кюстендилския административен съд. То може да се обжалва пред ВАС.

 

 

Dupnicanews.EU