Забранено е ползването на питейна вода за непитейни нужди на територията на община Дупница. Заповедта е на кмета Първан Дангов и влиза в сила от днес.

Забранява се напояването на земеделски земи и поливането на зелени площи (дворове, паркове и градини). Не се допуска ползване на питейна вода за промишлени нужди, миене на улици и автомобили, пране на килими, измиване на площадки. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно общинската Наредба за обществения ред. Контролът по изпълнението на зцаповедта е възложено на зам.-кмета Бойко Христов.

 

 

Dupnicanews.EU