327 000 лева без ДДС 73 е заделила от бюджета си Община Дупница за изготвяне на 5 проекта. Обявена е обществена поръчка с открита процедура, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 май. Заданието е изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството. Поръчката е в 5 обособени позиции.

Първата е изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и подмяна на ВиК мрежа в гр. Дупница, етап 1: по продължението на ул. "Родопи", ул. "Бузлуджа," ул. "Акад. Петър Диников", ул. "Иван Шишман", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Росица", ул. "Искър", ул. "Вл. Димитров Майстора", ул. "Паничище", на стойност 73 000 лева без ДДС. Втората позиция е изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на авторски надзор по време на строителството за подмяна на  водопроводна мрежа в сeло Яхиново, на стойност 125 000 лева без ДДС. Третата позиция обхваща изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за ремонт и преустройство на общинската сграда на ул. "Никола Лазарков" 10 (бивша банка Биохим) и е на стойност 43 666 лева. Четвъртата позиция предвижда изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция на шестетажна сграда- бившето общежитие на ул. "Св. Георги" 19, на стойност 57 000 лева. Петата обособена позиция е за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за ремонт и преустройство на плувен басейн при ОУ "Климент Охридски". За нея не е обявена прогнозна стойност, а местната управа е взела решение за директно възлагане.

 

 

Dupnicanews.EU