За ново разглеждане е внесена в ОбС докладната записка за нов паркинг при хипермаркет Лидл в Дупница. Тя е включена в дневния ред на сесията, която ще се проведе на 25 април. Текстът е идентичен с отхвърления от съветниците на 28 март. Предложението на кмета Първан Дангов касае промяна в предназначението на общински терен с площ 732 кв.м. да се преобразува от зона за озеленяване в зона за обществено обслужване.

Целта е обособяването на открит паркинг в непосредствена близост до настоящия, който ще бъде разположен от бариерата на хипермаркета по протежение на реката до началото на градинката, с дължина около 70 метра и ширина около 12 метра. “Поради тенденцията на разрастване на жилищната зона с малка височина и увеличаването на търговските части в централните градски части на град Дупница, както и пренасищането с жилищни сгради, се забелязва нуждата от изграждане на открити паркинги, с които да се покрият нуждите на местните жители и на посетителите на града”, се посочва в предложението на кмета. На предишната си сесия мнозинството от общинските съветници го отхвърлиха. Изказани бяха мнения, че паркингът всъщност ще се ползва само за нуждите на магазина, както и че преотреждането на терена е незаконно, тъй като се отнася за пространство с вече реализирано озеленяване.

 

 

Dupnicanews.EU