По-високи заплати да получават управителите на общинските дружества предлага председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов. В докладната записка не са посочени конкретни суми, а съветниците ще правят предложения по време на заседанието, насрочено за 25 април. Основен мотив са неактуализираните от 2020г. възнаграждения на управителите на Общинската болница,

ВиК, ГУМ, “Ученическо хранене” и “Дупница транс”. Съгласно Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, заплатите на управителите трябва да са в размер на две до пет минимални работни заплати за страната, като не може да надвишават възнаграждението на кмета. Към момента най-високата заплата получава управителят на Общинската болница – 3 000 лева месечно. Останалите са с брутни възнаграждения от 1 600 лева. Кметът на Дупница получава 7 200 лева месечно.

 

 

Dupnicanews.EU