Кюстендилска вода” ще започне да оперира на територията на община Дупница от 1 май, а не от 1 април, както беше предварително обявено. Тогава ще влезе в сила и новата цена от 3,71 лв. за куб. метър вода. Причината за удължаване на срока е в одобреното от Общинския съвет на 28 март споразумение между ВиК – Дупница и областното водно дружесто и необходимото технологично време за прецизирането му.

През следващата седмица ще се проведе извънредна сесия на местния парламент, на която ще се уточни и отдаването под наем на сградата в Дупница, информира управителят на “Кюстендилска вода” Марио Нешев. С гражданите няма да се сключват нови договори, а съгласно Общите условия, настоящите ще се прехвърлят автоматично към новото дружество. В момента съвместни екипи на двете дружества извършват отчитане на водомерите, като показанията се записват в протокол. До 1 май абонатите могат да погасят старите си задължения. Работещите във “ВиК” - Дупница ще бъдат преназначени в Кюстендил със същите договори и възнаграждения, с каквито са сега. Ще бъдат назначени и нови кадри.

 

 

Dupnicanews.EU