16 ще са паралелките първокласници в община Дупница през 2024-2025 учебна година. Броят им е заявен от училищните директори. По 3 паралелки първи клас ще има в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски” и ОУ “Неофит Рилски”, по 2 – в ОУ “Евлоги Георгиев”, “Св. Климент Охридски” и “Св. св. Кирил и Методий”.

По една паралелка ще се сформира в ОУ “Христаки Павлович” и в селата Крайници, Самораново и Яхиново. Документи за записване се подават до края на май. Регистрираните по постоянен адрес в община Дупница деца, подлежащи на записване в първи клас са 410, като 398 от тях са и с настоящ адрес в общината, информираха от община Дупница. 313 деца посещават образователни институции и отговарят на изискванията за първокласници. Запазва се пропорционалното разпределяне на децата от ромски произход по 3 в паралелка, за да се избегне сегрегация. Единственото сегрегирано училище остава ОУ “Христаки Павлович” в Дупница. Общият брой деца с майчин език, различен от български, които трябва да постъпят в първи клас е 57. От тях едва 32 посещават детски градини или подготвителни групи в училище.

 

 

 

Dupnicanews.EU