Нови правила за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби прие Общинският съвет в Дупница. Регламента представи общинският съветник от “Глас народен” Гичка Михайлова, която е разработила и новата наредба. Въвежда се стриктна методика за оценявdне, която ще бъде публикувана, за да са достъпни критериите. Стипендиите ще бъдат 19, а финансовите стимули – 9.

Избраните ще се излъчват на една сесия през май месец всяка година и ще доказват постиженията си само от предходната година. Броят на представените постижения се ограничава до пет във всяка от областите – наука и техника, изкуство и култура и спорт. Определената сума в бюджета от 20 000 лева ще се разпределя по следния начин:

- стипендия „Свети Иван Рилски 1-ва степен” (общо една стипендия в една от трите области, равняваща се на 4 мин. раб. заплати) – 3732 лв;
- стипендии „Свети Иван Рилски 2-ра степен” (общо 3 стипендии, по една във всяка от областите равняващи си на 2 мин. работни заплати – 5 598 лв;
- стипендии „Свети Иван Рилски 3-та степен” (общо 6 стипендии по две във всяка от областите, равняващи се на 1 мин. работна заплата) – 5 598 лв;

- финансово стимулиране (общо 9, по три във всяка от областите, равняващо се на 1/2 мин. раб. заплата) – 4 199 лв.

Наградите ще връчва кметът на община Дупница всяка година на 24 май.

 

 

Dupnicanews.EU